Skladem

ECOCREAM - pájecí krém 150 g

0210

8436008680210

Pájecí krém nové generace.

Prostředek ve formě krému pro pájení měděných,

titanzinkových a pozinkovaných kovů cínovými slitinami.

Výrobek je vhodný pro klempíře, pokrývače a topenáře.

Při odběru 40 a více kusů - cena: 145,-Kč s DPH/kus.

162 Kč

Více informací

PÁJECÍ KRÉM NOVÉ GENERACE:

 • patentovaný v zemích Evropské unie
 • vynikající pro pájení zinku, pozinku, titanozinku a mědi
 • letované části není nutné předem čistit
 • netoxický
 • nedráždivý
 • nezpůsobuje korozi
 • neobsahuje kyseliny
 • pH 7
 • výrobek je vhodný pro klempíře, pokrývače a topenáře
 • výrobek není vhodný pro elektrotechnický obor

Formulace výrobku je navržena svým složením jako netoxické, nedráždivé, neobsahující kyseliny, nezpůsobující korozi. K pájení všech typů měděných, titanzinkových a pozinkovaných kovů se slitinami cínu, při teplotě 250-270 °C. Není potřeba předem odstraňovat oxidy.

ECOCREAM je tak konzistenčně uzpůsoben, že během pájení díky svému tavícímu účinku cín nemůže odkapávat a není zbytečně plýtván. 

NÁVOD K POUŽITÍ:
ECOCREAM je nedráždivý výrobek a proto jej lze nanášet přímo prstem, ale navíc i díky své formě krému při užití uzpůsobeného štětce, umožňuje hygieničtější způsob. Výrobek musí být v přímém kontaktu s měděným, titanzinkovým nebo pozinkovaným kovem tak, aby za pomocí pájedla - cínu mohlo dojít k spojení obou částí.

Naneste ECOCREAM štětečkem (součást balení) na části určené k pájení. Není nutné je předem čistit. Zahřívejte pomalu, ale dostatečně, aby ECOCREAM začal účinkovat. Pak přidávejte cín. Po skončení pájení můžete odstranit přebytek ECOCREAMU. Pokud na místě zůstane, nezpůsobuje korozi.

VÝHODY: 
Na rozdíl od běžných tekutých tavidel složených ze silných kyselin, které lze snadno rozlít, nebo tavidel v pastě s nehygienickým nanášením rukou má ECOCREAM tyto výhody:

 • úspora času není nutné čištění pájených kusů předem práškem na kovy. Toto čištění bylo nezbytné před použitím běžných tavidel. Nanášení štětcem umožňuje pohodlné užití výrobku.
 • úspora výrobku díky tomu, že výrobek má formu krému v plastikovém obalu, není možné, aby prosakoval nebo se při náhodném pádu rozlil. Nanášení štětcem umožňuje spotřebovat jen nejnutnější množství výrobku.

SLOŽENÍ:

USKLADNĚNÍ:
Výrobek ECOCREAM nevyžaduje žádné zvláštní skladovací podmínky. Jeho chemická stálost se postupem času nemění. Fyzikální stálost trvá průměrně rok až rok a půl. Od této doby může výrobek ztratit přiměřenou hustotu.

BALENÍ:
Plastový kelímek se šroubovým uzávěrem s obsahem: 150 g

PRVNÍ POMOC

Vdechování výparů během pájení: několik minut vdechovat čerstvý vzduch

Zasažení očí látkou vzniklou při pájení: několik minut vyplachovat vodou

Zasažení pokožky látkou vzniklou při pájení: omýt vodou a mýdlem

Náhodné požití: nevyvolávat zvracení, nehrozí nebezpečí otravy. Přesto je lépe poradit se s lékařem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

Ochrana při vdechování: Není nutná jako u běžných postupů. Pokud pracujete delší dobu v uzavřeném prostoru, větrejte po celou dobu a vyjděte na čerstvý vzduch.

Ochrana při styku s pokožkou: Není nutná jako u běžných postupů. V případě alergie užívejte po nanášení výrobku výhradně štětce.

Ochrana očí: Není nutná jako u běžných postupů. Pro maximální bezpečnost používejte ochranné brýle, aby nedošlo k zasažení očí během pájení.

Preventivní opatření při manipulaci: Při skladování nevystavujte výrobek slunečnímu záření nebo teplotám vyšším než 50 °C, protože jinak ztrácí vlastnost krému.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Množstevní slevy

Počet Sleva
40 20%

Parametry

Objem 150 g

Potravinové doplňky

Kosmetika

Technické produkty